Textiles & Sarees

Varatha’s Silk
416-291-4144
Scarborough
AARATHIE SUPER CENTRE
416-335-4653
Scarborough, Toronto
Angelicious Boutique
647-297-6641
Toronto
Asiyans Textiles
416-438-6568
Scarborough
MJS Fashion LTD.
416-299-1630
Scarborough
Nirma Silk
416-264-5005
Scarborough
Rashi Silks House
416-264-1939
Scarborough