வடமாகாண வேலையற்ற பட்டதாரிகளின் கவனயீர்ப்புப் போராட்டம்

வடமாகாண வேலையற்ற பட்டதாரிகளின் கவனயீர்ப்புப் போராட்டம்

வடமாகாண வேலையற்ற பட்டதாரிகள் இன்றைய தினம் கவனயீர்ப்புப் போராட்டம் ஒன்றை முன்னெடுத்துள்ளனர்.வடமாகாண சபை அமர்வுகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருந்த சந்தர்ப்பத்திலேயே இவர்கள் இந்த கவனயீர்ப்பு போராட்டத்தில்.